LOUIS-JENSEN METALVÆRKSTED

Mosevej 52
2860 Søborg
T    40 28 85 76
E    toby@louis-jensen.dk

VÆRKSTED OG KONTOR:

Fabrikken for Kunst og Design
Sundholmsvej 46
2300 København S

TEKNISK UDVIKLING OG MEKANISK DESIGN
TIL KUNSTPROJEKTER

Louis-Jensen Metalværksted samarbejder med kunstnere om design, udvikling og produktion af kunstværker. Værkstedet fungerer som sparringspartner i designfasen og kan stå for både produktion og opstilling af værker.

UDVIKLING AF PROTOTYPER OG MODELLER FOR INDUSTRIELLE DESIGNERE

Værkstedet indgår ofte i projekter sammen med industrielle designere om udvikling af modeller og prototyper. I samarbejde med designeren afprøves idéer, design, udvikling og produktionsmetoder, med henblik på at klargøre projektet til egentlig produktion.

DESIGN, KONCEPT- OG IDÉUDVIKLING
TIL CYKELINDUSTRIEN

Louis-Jensen Metalværksted har lang erfaring med konceptudvikling og design til cykelindustrien. Blandt værkstedets kunder findes bl.a. danske Biomega og Nihola.

Find vej med:    Google Maps    KRAK